Korisnici koji su prethodno aktivirali svoje račune putem ove stranice mogu direktno do svojih računa putem stranice portal.office.com.

Office365

Besplatna Office365 usluga i alati koji omogućuju suradnju i komunikaciju između svih sudionika u obrazovnom sustavu.


Za korištenje Office365 potrebna je jednokratna aktivacija usluge za korisnički račun na @skole.hr domeni putem ove stranice. Nakon aktivacije pristup do usluge je putem stranice portal.office.com.


Preuzmite OFFICE 365 ZA ŠKOLE priručnik s detaljnim koracima povezivanja i početnog korištenja osnovnih alata Office 365. Priručnik je za sve početnike, učenike, učitelje i nastavnike kao i sve one koji još uvijek nisu pristupili a željeli bi početi koristiti Office 365. Besplatno preuzmite i krenite s korištenjem.