Korisnici koji su prethodno aktivirali svoje račune putem ove stranice mogu direktno do svojih računa putem stranice portal.office.com.

Upute za Office365

Office365 Education je usluga koji omogućuje obrazovnim institucijama i njenim zaposlenicima, učiteljima, nastavnicima i učenicima besplatan pristup Office365 alatima sa AAI@EDU korisničkim računom na skole.hr domeni (Slika 1).

Slika 1

Prijava na servis Office365 za korisnike s AAI@EduHr korisničkim računom (ime.prezime@skole.hr) vrši se na stranici office365.skole.hr. Za početak je u gornjem desnom uglu ekrana potrebno kliknuti na "Prijava"' (Slika 2).

Slika 2

 

U sljedećem koraku potrebno je odabrati opciju "AAI@EduHr Prijava" (Slika 3).

Slika 3

Slika 3

U novo otvorenoj kartici potrebno je unijeti ispravne i aktivne korisničke podatke u punom obliku (ime.prezime@skole.hr).

Nakon uspješne prijave, potrebno je odabrati opciju "Odvedi me na Office365". U ovom koraku je također moguće odrediti postavke multi-faktorske autentikacije (MFA) te ih kao takve pohraniti. (Slika 4)

Multi-faktorska autentikacija (MFA) u ovom slučaju služi za prijavu na servise koji ne podržavaju jedinstvenu prijavu (SSO). Prijava na takve servise će se vršiti dodatnom sigurnosnom verifikacijom, telefonski ili putem SMS-a.

Bitno je napomenuti da lozinka od AAI@EduHr računa (ime.prezime@skole.hr) kojeg je korisnik dobio od administratora imenika u školi, ne vrijedi za sve aplikacije kojima se ne pristupa kroz preglednik (MS Office aplikacija, MS Outlook mobilna aplikacija i sl.), već je za pristup istima potrebno kreirati zasebnu (application specific) lozinku pomoću MFA.

Ukoliko se naknadno ukaže potreba za MFA postavkama, istima možete pristupiti tako da odaberete "zupčanik" na početnom zaslonu Office portala, potom "Dodatna Sigurnosna provjera" (postoji samo ako je MFA aktivan) te na kraju "Ažuriraj brojeve telefona korištene za sigurnost računa". Nakon toga će se otvoriti nova stranica gdje su ponuđene opcije "dodatna sigurnosna provjera valjanosti" i "lozinke za aplikacije".

Slika 4

 

Sljedeći korak je verificiranje podataka vezanih uz korisnički račun i pristup usluzi Office365. (Slika 5)
Ukoliko imate ispravno podešene lokalne postavke operativnog sustava ili Internet preglednika, sav sadržaj će biti prikazan na odabranom jeziku, a u slučaju SMS verifikacije predbroj zemlje će biti automatski dodijeljen.

Slika 5

Verificiranje se može obaviti putem mobilnog ili fiksnog telefona, putem uredskog telefona i putem aplikacije za pametne telefone. (Slika 6)

Slika 6

Nakon odabira željenog načina dobivanja sigurnosnog koda, potrebno je pritisnuti tipku "verify now" kako bi Vam kod bio dostavljen. Nakon što stigne, potrebno ga je upisati te time završiti korak verificiranja korisničkih podataka. (Slika 7)

Slika 7

Ukoliko je verifikacija uspješno izvršena, korisniku će sustav javiti uspješan ishod te ponuditi da nastavi na zadnji korak postupka sigurnosne verifikacije. (Slika 8 i Slika 9)

Slika 8

Slika 9

 

Zadnji korak u postupku verifikacije korisničkih podataka jest izbor želi li korisnik kreirati tzv. "app password", gore spomenutu zasebnu lozinku za prijavu na sve aplikacije koje ne koriste http protokol. (Slika 10)

Slika 10

Nakon završetka postupka verificiranja podataka, sustav će Vas uputiti na naslovnu stranicu usluge Office365 gdje se autorizirate korisničkim podacima (ovisno o načinu autorizacije). (Slika 11)

Slika 11

Nakon uspješne autorizacije, pojavit će se naslovna stranica usluge Office365 za korisnike s @skole.hr korisničkim računom. Pritiskom na jednu od ikona pokrećete odgovarajuću aplikaciju te se njome možete krenuti služiti.

Pojašnjenja i upute za služenje uslugom Office365

U slučaju da želite provjeriti te promijeniti podatke profila vezanog uz uslugu Office365, potrebno je pozvati padajući izbornik pritiskom na "Ime Prezime" te odabrati opciju "O meni". U istom izborniku dostupna je i opcija odjava, kojom završavate svoj rad u aplikacijama usluge Office365. (Slika 12)

Slika 12

Usluga Office365 raspolaže mogućnostima za personalizaciju izgleda samih aplikacija i to odabirom ponuđenih tema. Do izbornika za promjenu tema možete pristupiti direktno opcijom "Promijeni temu", a ostalim postavkama vezanim uz uslugu Office365 možete pristupiti preko ikone "Postavke sustava Office365". Padajućem izborniku za odabir i podešavanje postavki pristupa se putem ikone "zupčanika". (Slika 13)

Slika 13

Nakon otvaranja željene aplikacije, moguće se vratiti na naslovnu stranicu usluge nakon provjere statusa uređivanih dokumenata. Ova opcija dostupna je pritiskom na stavku "Ime Prezime" unutar same aplikacije. (Slika 14)

Slika 14

Pritiskom na ovu opciju otvara se mapa s dokumentima pohranjenima na OneDrive-u, Microsoftovoj usluzi pohranjivanja podataka u Cloud-u. Želite li se vratiti na naslovnu stranicu usluge Office365, pritisnite na ikonu usluge. (Slika 15)

Slika 15

Preuzimanje Office365 na računalo Windows OS

Učenici mogu potpuno besplatno u skolopu usluge Office365 preuzeti Office aplikaciju na maksimalno 5 uređaja koji uključuju PC, prijenosno računalo, tablet računalo i Mac računalo. Djelatnici se za besplatnu verziju Office aplikacije trebaju obratiti administratoru resursa u svojoj školi koji će ih dalje uputiti u postupak instalacije. Nakon što se učenik prijavi u sustav, na početnom ekranu Office365 usluge će se pojaviti opcija "Instaliraj sada" za preuzimanje i instalaciju Office aplikacije na uređaj. (Slika 16)

Slika 16

Nakon toga se otvara novi prozor u kojem je potrebno potvrditi preuzimanje instalacijske datoteke na uređaj klikom na "Save File". (Slika 17)

Slika 17

Kada završi preuzimanje navedene datoteke na računalo, sustav će automatski pokrenuti preuzimanje instalaciju Office aplikacije. (Slika 18) Za vrijeme trajanja ove radnje nužno je da uređaj bude neprekidno spojen na Internet.

Slika 18

Po završetku instalacije, na zaslonu se pojavljuje poruka dobrodošlice. Na sljedeći korak prelazimo klikom na opciju "Dalje". (Slika 19)

Slika 19

Kako bi mogli započeti sa radom, klikom na gumb "Prihvaćam" potrebno je prihvatiti uvjete iz licencnog ugovora za Microsoft Office. (Slika 20)

Slika 20

Potrebno je pričekati još kratko vrijeme kako bi se završila instalacija svih komponenti. Nakon toga možete početi koristiti Office na Vašem računalu. (Slika 21)

Slika 21

Instalacija Office aplikacije na Mac uređaju

Kako biste instalirali Office aplikaciju na svom Mac uređaju, potrebno je odabrati opciju "Instaliraj". (Slika 22)

Slika 22

U sljedećem koraku nakon odabira jezika potrebno je kliknuti na "Instaliraj". (Slika 23)

Slika 23

Automatski se pokreće preuzimanje MicrosoftOffice2011.dmg datoteke na Vaš uređaj. (Slika 24)

Slika 24

Otvaranjem preuzete datoteke, Mac uređaj nudi mogućnost instalacije iste. Klikom na ikonu mape započinje instalacija na uređaj. (Slika 25)

Slika 25

U sljedećem koraku kliknite na "Continue". (Slika 26)

Slika 26

Na ovom koraku potrebno je prihvatiti uvjete iz licencnog ugovora za Microsoft Office. (Slika 27)

Slika 27

Klikom na gumb "Instalacija" započinje instalacija aplikacije na navedenu lokaciju. (Slika 28)

Slika 28

Nakon što instalacija završi, prateći upute na ekranu možete početi sa korištenjem Office aplikacije na Vašem Mac uređaju.

Instalacija na Android mobilni uređaj

Kako biste preuzeli Office mobilnu aplikaciju za Android pametni telefon potrebno je otvoriti stranicu office365.skole.hr te se prijaviti sa dobivenim @skole.hr korisničkim podacima.  Na naslovnoj stranici odaberite aplikaciju koju želite instalirati. (Slika 29)

Slika 29

Akciju preuzimanja dovršite pomoću Google Play trgovine. (Slika 30) Tamo je potrebno slijediti upute i preuzeti i instalirati Office aplikaciju na Vaš mobilni uređaj.  Odaberite "Instaliraj" (Slika 31), a potom "Prihvati". (Slika 32)


Slika 30Slika 31Slika 32

U sljedećem koraku se pokreće preuzimanje (Slika 33) i instalacija (Slika 34) aplikacije na uređaj. Nakon što te radnje budu gotove, pristupite aplikaciji odabirom opcije "Otvori". (Slika 35)


Slika 33Slika 34Slika 35

Na sljedećem koraku je potrebno prihvatiti uvjete korištenja. (Slika 36) Nakon toga prikazati će se poruka dobrodošlice (Slika 37) te upoznavanje sa aplikacijom u nekoliko koraka. (Slike 38, 39, 40) Prijelaz na sljedeći korak vrši se klikom na strelicu.


Slika 36Slika 37Slika 38


Slika 39Slika 40

Nakon kratkog pregleda glavnih mogućnosti aplikacije odaberite "Početak rada". (Slika 41) Otvoriti će se forma za prijavu gdje je potrebno upisati Vašu elektroničku adresu. (Slika 42) Klikom na "Dalje" prelazite na sljedeći korak gdje se uz e-mail adresu traži i lozinka radi provjere autentičnosti. Ovdje je bitno napomenuti da se ne upisuje lozinka koja je dobivena u školi. S obzirom da se radi o aplikaciji kojoj se ne pristupa kroz Internet preglednik, lozinku je potrebno kreirati pomoću gore spomenute MFA. Nakon što ste upisali točnu lozinku , odaberite "Prijava" kako biste mogli početi koristiti Office mobilnu aplikaciju. (Slika 43)


Slika 41Slika 42Slika 43

Upute za podešavanje CARNetovog Webmaila

CARNet u suradnji sa Microsoftom na office365.skole.hr portalu omogućava korištenje Office365 usluga korisnicima iz sustava školstva. Između ostalog, korisnicima je na raspolaganju Office365 elektronička pošta sa 50 GBprostora za pohranu poruka ukoliko putem webmail.skole.hr odaberu preusmjeravanje pošte na Office365. Office365 elektroničkoj pošti pristupa se odabirom poveznice "Odvedi me na Office365" na office365.skole.hr portalu te potom odabirom poveznice "Outlook".

Nakon prijave u Webmail sustav (webmail.skole.hr) potrebno je odabrati opciju "Filteri" a zatim opciju "Office365" u zaglavlju sučelja. (Slika 44)

Slika 44

Otvara se sučelje za preusmjeravanje elektroničke pošte. Na raspolaganju stoje dvije mogućnosti, HUSO i Office365. (Slika 45)

Slika 45

Odabirom opcije Office365 sva elektronička pošta koja pristiže na HUSO korisnički račun biti će preusmjerena u Office365 sustav. Nakon dodavanja navedenog preusmjeravanja poštu više nije moguće čitati putem CARNet Webmaila. Pošta će na mobilnim i desktop klijentima (Outlook) biti dostupna samo uz prethodno kreiranu lozinku pomoću multi-faktorske autentikacije (MFA). Odabirom ove opcije u Outlooku se omogućuju kontakti i kalendar. Samim time se omogućuje ostvarivanje Lync sastanaka.

Odabirom opcije HUSO poruke će ponovo pristizati samo u HUSO sustav.

Zbog ograničenosti sustava, izmjene između "HUSO" i "Office365" opcija mogu potrajati i dulje vrijeme. Dok se tražene izmjene ne izvrše na ekranu će stajati poruka "Izmjene u tijeku...". Nakon uspješne promjene pojaviti će se poruka "Izmjena uspješna".

Napominjemo da u svakom trenutku možete provjeriti status odabira klikom na "Office365" gumb unutar Filtera. Opcija pokraj koje se nalazi točkica u izborniku je definitivno mjesto gdje će Vam pošta stizati.

Upute za kreiranje Lync mrežnog sastanka

Pratite slijedeće korake kako biste kreirali poziv za sastanak. 

 1. Napravite nešto od sljedećeg: 
  • U Outlook kalendaru izaberite stavku "Sastanak na mreži" (Outlook 2007) (eng. Lync meeting) ili "Novi sastanak na mreži" (Outlook 2010)(eng. New Lync meeting). (ovo vrijedi ukoliko je Lync instaliran na računalo)
  • U glavnom prozoru programa Lync Online, izaberite kontakte koje želite pozvati, kliknite na desnu tipku miša i izaberite stavku "Planiraj sastanak" (eng Schedule a new meeting).
  • U pozivu za sastanak izaberite stavku "Sastanak na mreži" (eng. Lync meeting).
 2. U pozivu za sastanak, u polje "Za" (eng. For) unesite e-adrese osoba koje želite pozvati na sastanak.
 3. U pozivu za sastanak, u polju "Tema" (eng. Subject) unesite temu sastanka.
 4. (Opcionalno) U opisu poziva za sastanak, iznad kreirane veze "Pridruži se sastanku na mreži" (eng. Join the Lync meeting) unesite dodatne detalje o sastanku. 
  Napomena:  Nemojte mijenjati postojeći tekst u pozivu za sastanak. Ako to učinite, druge osobe neće biti u mogućnosti pridružiti se sastanku.
 5. (Opcionalno) U pozivu za sastanak, na kartici Sastanak, u grupi "Prikaz" izaberite stavku "Pomoćnik za planiranje". Koristite ovu stranicu da biste se uvjerili da su sve osobe dostupne u odabrano vreme.
 6. U pozivu za sastanak, u grupi "Sastanak na mreži" izaberite stavku "Opcije sastanka" i prihvatite ili promijenite podrazumijevane opcije po želji.
 7. Pošaljite poziv na sastanak.

Video upute za kreiranje Lync mrežnog sastanka dostupne su ovdje

Ukoliko instalirate besplatnu verziju Office alata na Vaše računalo, Lync sastanak će se automatski kreirati u Kalendaru Outlook-a online.

Upute za instalaciju One drive aplikacije na iPad

Da biste instalirali aplikaciju One drive na Vaš iPad, potrebno se prijaviti na stranici office365.skole.hr te u odlomku "Aplikacije za Vaš iPad" odabrati "OneDrive za tvrtke". (Slika 46).

Slika 46

Kada uređaj pristupi App Store-u, potrebno je odabrati opciju "GET", (Slika 47)

Slika 47

a zatim opciju "INSTALL" kako bi se aplikacija instalirala na uređaj. (Slika 48)

Slika 48

Po završenoj instalaciji, pojavit će se opcija "OPEN" koju je potrebno odabrati za početak rada u aplikaciji OneDrive. (Slika 49)

Slika 49

Prilikom pokretanja aplikacije, potrebno je unijeti korisničko ime koje Vam je dodijeljeno u sustavu HUSO (@skole.hr) i odabrati opciju "Sign in". (Slika 50)

Slika 50

Odabirom opcije "Sign in" prikazat će se AAI@EduHr sučelje za prijavu u koje je potrebno ponovno unijeti korisničko ime dodijeljeno u sustavu HUSO (@skole.hr) te pripadajuću lozinku. (Slika 51)

Slika 51

Nakon uspješne autorizacije, na način koji ste odabrali u postavkama MFA, bit će dostavljen verifikacijski kod. Kod je potrebno unijeti u prazno polje u Office sučelju za prijavu. (Slika 52)

Slika 52

Po završetku verifikacije, pojavljuje se početno prijavno sučelje i obavlja se prijava u samu aplikaciju. (Slika 53)

Slika 53

Čestitamo, uspješno ste instalirali aplikaciju OneDrive na Vaš iPad te je ista sada spremna za uporabu. (Slika 54)

Slika 54